AVTALE OM FOTOGRAFERING

Dette skjemaet fylles ut etter avtalt fotografering.

Bestilling av fotografering er bindende. Kommer man ikke til sin time som avtalt, eller ikke avbestilt 24 timer før, blir timen fakturert i sin helhet(gjelder ikke ved akutt sykdom eller mistanke om COVID-19).

Linker:

PRISER

BETINGELSER & VILKÅR