BETINGELSER & VILKÅR

Digitale filer:
Printklare bilder(høyoppløselige bilder) er bilder som er ferdig etterbehandlet, klare for print. Du kan skrive ut bildene hvor du vil, hvor mange ganger du vil og bruke bildene til forstørrelser, takkekort, innbydelser, gaver, lerret, collager osv. Mange bruker bildene til dåps invitasjoner/bordkort og takkekort i tillegg til forstørrelser på veggen. Fotograf Pia Rothmann kan ikke garantere for kvalitet på print/bildeprodukter som er gjort andre steder enn hos hennes leverandør. Bildene kan ikke endres/bearbeides uten samtykke fra fotografen. Ved bruk, endring eller bearbeiding av bilder uten tillatelse fra fotografen, plikter kunden å betale en erstatning tilsvarende det økonomiske tapet fotografen har lidt, med påslag av 100 %. Bildene kan benyttes på den måte og til det formål som er spesifisert i kontrakten/avtalt. All annen bruk krever tillatelse fra fotografen. Bildene kan ikke videreselges, lånes ut eller lisensieres til tredjepart uten tillatelse fra fotografen. Fotografens navn skal oppgis ved all offentlig bruk av bildene, jfr. åndsverklovens § 43 a og § 3. Ved manglende kreditering plikter kunden å betale erstatning med kr. 2.500,-, eks. mva.


Leveringstid:
Leveringstiden på ferdig behandlet digitale bilder er ca. 2 til 4 uker. Ved bestilling av produkter vil kunde få en estimert tid for levering av ferdige produkter. Fotograf Pia Rothmann kan ikke garantere for tid i postgang.


Online visning:
Utvalg av bilder for levering av oppdraget foretas av fotografen. De beste bildene fra fotograferingen vises i et online bestillingsgalleri. Dere står fritt til å velge hvilke bilder dere ønsker å kjøpe. Leverte bilder skal gjennomgås av kunden uten ugrunnet opphold. Eventuell reklamasjon skal meddeles fotograf innen rimelig tid, jfr. kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.
NB: Bildene kan framstå forskjellig på ulike datamaskiner. Alle bildene er etterbehandlet på kalibrert skjerm med profesjonelt utstyr.


Betaling:
Betalingen skjer etter at kunden har valgt ut digitale filer eller produkter. Faktura vil da bli sendt pr mail til kunden. Denne må være betalt før produkter mottas av kunden. Bestilte oppdrag faktureres uansett om bildene benyttes eller ikke. Innbetalt forskudd refunderes ikke dersom kunden avbestiller oppdraget. Dersom kunden ikke møter til avtalt tid for fotografering, eller avbestiller oppdraget senest én virkedag før avtalt fotografering, faktureres full pris i h.h.t. kontrakten, med mindre noe annet er avtalt.


Betingelser og vilkår:
Alle bildene som Fotograf Pia Rothmann har tatt, har Fotograf Pia Rothmann copyright og rettighetene til. Ved kjøp av digitale bildefiler gis et "begrenset" eierskap til bildene. Dette betyr at bildene blir deres til personlig bruk og kan kun gis bort til venner og familie. De digitale filene kan ikke videreselges eller brukes kommersielt. Det er ikke tillatt å delta i konkurranser med bildene. Slike henvendelser skal videresendes til Fotograf Pia Rothmann. Ved å bruke Fotograf Pia Rothmann, aksepterer du disse vilkårene.


Markedsføring:
Fotograf Pia Rothmann forbeholder seg retten til å bruke bildene til markedsføring/promotering av seg selv. Dette kan være publisering på egen webside, blogg, instagram, facebook, markedsmateriell og konkurranser, om ikke annet er avtalt. Å kunne vise frem bilder er svært viktig for at Fotograf Pia Rothmann skal kunne videreutvikle og øke sin kundemasse. Det blir aldri brukt fult navn eller tagget i bilder som brukes, om ikke annet er avtalt. Håper på forståelse for dette. Ved å bruke Fotograf Pia Rothmann, aksepterer du disse vilkårene.


Backup:
Kunden er selv ansvarlig for backup av ferdigbehandlede bilder som er levert. Fotograf Pia Rothmann vil ha backup av bilder i 10 år, men fraskriver seg alt ansvar som følge av feil eller skade på utstyr (som f.eks. kamerautstyr, datamaskin, digital backup, o.l.).


Type bilder:
Kunden må gjøre seg kjent med Fotograf Pia Rothmann sitt utrykk og stil gjennom bilder vist på www.piarothmann.no samt Fotograf Pia Rothmann sin side på Facebook, Instagram og er innforstått med hvilke type bilder hun tar.

Disse standardvilkårene gjelder for oppdraget med mindre noe annet er skriftlig avtalt.

Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for utførelse av arbeidet, herunder tillatelse til fotograferingssted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m.

Evt. tvister vedrørende oppdraget skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære norske domstoler.