BETINGELSER & VILKÅR

Betingelser og vilkår:
Alle bilder som Fotograf Pia Rothmann har tatt, har Fotograf Pia Rothmann copyright og rettighetene til. Ved kjøp av digitale bildefiler gis et "begrenset" eierskap til bildene. Dette betyr at bildene blir deres til personlig bruk og kan derfor ikke deles med andre firmaer, forlag/aviser/magasiner eller influensere. De digitale filene kan ikke videreselges eller brukes kommersielt. Det er ikke tillatt å delta i konkurranser med bildene. Slike henvendelser skal videresendes til Fotograf Pia Rothmann. Ved å bruke Fotograf Pia Rothmann, aksepterer du disse vilkårene.

Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for utførelse av arbeidet, herunder tillatelse til fotograferingssted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m. Evt. tvister vedrørende oppdraget skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære norske domstoler.

Bilde stil:
Du som kunde må gjøre deg kjent med Fotograf Pia Rothmann sitt bilde utrykk og redigerings stil. Dette gjør du ved å oppsøke nettside: www.piarothmann.no samt Fotograf Pia Rothmann sin side på Facebook, Instagram og er innforstått med hvilke type bilder hun tar og godtar dette når fotografering bookes.

Markedsføring og konkurranser:
Å kunne vise bilder som Fotograf Pia Rothmann AS har tatt er en viktig del av markedsføringen. Du har selv bestemmelses rett over dette og ingen bilder publiserer uten samtykke. Fotograf Pia Rothmann AS deltar årlig i konkurranser, både nasjonalt og internasjonalt, med bilder som det er gitt tillatelse til å delta med.

Backup:
Som profesjonell fotograf vil Fotograf Pia Rothmann AS beholde digital backup av bilder i opp til 10 år, men kan ikke garantere dette og fraskriver seg alt ansvar som følge av feil eller skade på utstyr eller lagringsmedier(eksempel: minnekort, kamera, digitale lagringsmedier.). Du som kunde har full rett til å få dine bilder slettet når du måtte ønske, men må da være innforstått med at Fotograf Pia Rothmann AS ikke kan gjenskape bildene om du skulle miste dine. Du som kunden er selv ansvarlig for backup av ferdigbehandlede bilder som er levert. Det anbefales derfor at du som kunde har bilder lagret på flere steder. Et gebyr på 500kr faktureres om Fotograf Pia Rothmann skal hente frem fra arkiv og ettersende bilder på ny.

Bestillingstime og online visning:
Omtrent 14.dager etter endt fotografering inviteres kunde tilbake til studio for visning av bilder og utvelgelse av bilder og produkter. Bildene som blir vist er valgt ut av Fotograf Pia Rothmann AS som de beste bildene. Bildene som vises er ikke ferdigstillte, kun korrigerte. Kun bilder som bestilles blir ferdigstilt. Om kunden ikke har mulighet til å komme på en bestillingstime pga avstand, sykdom eller fødsel vil det bli laget et online passord beskyttet galleri som kunde kan velge ut sine bilder fra. Det er under ingen omstendigheter tillatt å ta screenshot av bilder i galleriet. Online gallerier vil være tilgjengelig i 7 dager. Dere som kunde står fritt til å velge hvilke bilder dere ønsker å kjøpe og få produsert. Leverte bilder skal gjennomgås av kunden uten ugrunnet opphold. Eventuell reklamasjon skal meddeles fotograf innen rimelig tid, jfr. kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. NB: Bildene kan framstå forskjellig på ulike mobiler og datamaskiner. Alle bildene er etterbehandlet på kalibrert og profesjonelt utstyr.

Digitale filer:
Digitale filer er printklare og høyoppløselige bilder som er ferdig etterbehandlet. Digitale bilder kan produseres hvor du vil og hvor mange ganger du vil. Men Fotograf Pia Rothmann kan ikke garantere for kvalitet på print/bildeprodukter som er gjort andre steder enn hos hennes profesjonelle leverandør. Bildene skal ikke endres/bearbeides av kunde uten samtykke fra fotografen. Ved bruk, endring eller bearbeiding av bilder uten tillatelse fra fotografen, plikter kunden å betale en erstatning tilsvarende det økonomiske tapet fotografen har lidt, med påslag av 100 %. Bildene kan benyttes på den måte og til det formål som er spesifisert i kontrakten/avtalt. All annen bruk krever tillatelse fra fotografen. Bildene kan ikke videreselges, lånes ut eller lisensieres til tredjepart uten tillatelse fra fotografen. Fotografens navn skal oppgis ved all offentlig bruk av bildene, jfr. åndsverklovens § 43 a og § 3. Ved manglende kreditering plikter kunden å betale erstatning med kr. 2.500,-, eks. mva.

Leveringstid:
Leveringstiden på ferdig behandlet digitale bilder og print produkter vil variere alt etter størrelse på oppdrag og hvilken sesong vi er i, men leveringstid vil være ca.4 til 8 uker. Ved bestilling av produkter vil kunde få en estimert tid for levering. Fotograf Pia Rothmann kan ikke garantere for forsinkelser i posten.

Betaling:

Etter endt fotografering faktureres kunde for fotograferingen. Digitale bilder eller produkter kommer utenom og det er kundens ansvar å sette seg inn i Fotograf Pia Rothmann AS sine priser. Faktura for digitale bilder og produkter blir sendt på mail etter bestilling. Faktura må være betalt før produkter utleveres til kunden. Bestilte oppdrag faktureres uansett om bildene benyttes eller ikke. Innbetalt forskudd refunderes ikke dersom kunden avbestiller oppdraget. Dersom kunden ikke møter til avtalt tid for fotografering, eller avbestiller oppdraget senest én virkedag før avtalt fotografering, faktureres full pris i h.h.t. kontrakten, med mindre noe annet er avtalt.